Narsa, la seva assessoria i gestoria de confiança

Laboral

Fiscal

Comptable

Gestoria

Trànsit

Jurídic

Narsa, la seva assessoria i gestoria de confiança

Laboral

Fiscal

Comptable

Gestoria

Trànsit

Jurídic

Narsa Grup Assessor, S.L. es una societat formada per professionals de l’economia i el dret, amb més de 20 anys d’experiència en el sector del assessorament integral de petites y mitjanes empreses, professionals i particulars.

El nostre equip està format per: advocats, graduats socials, economistes i gestors administratius, especialitzats en resoldre problemes empresarials i particulars, en l’àmbit legal, laboral, econòmic i administratiu.

Hem de ressaltar que tots els nostres professionals i col·laboradors, senten la responsabilitat de conferir màxima qualitat a la seva tasca, aplicant criteris innovadors, competitius, actuals, fiables i eficaços, amb un tracte personalitzat, ràpid en les seves resolucions, ètic i professionals amb el que Narsa aconsegueix una força de treball de gran qualitat que repercuteix com un recurs eficaç per la gestió dels nostres clientes.

Narsa Grup Assessor, S.L. es una societat formada per professionals de l’economia i el dret, amb més de 20 anys d’experiència en el sector del assessorament integral de petites y mitjanes empreses, professionals i particulars.

El nostre equip està format per: advocats, graduats socials, economistes i gestors administratius, especialitzats en resoldre problemes empresarials i particulars, en l’àmbit legal, laboral, econòmic i administratiu.

Hem de ressaltar que tots els nostres professionals i col·laboradors, senten la responsabilitat de conferir màxima qualitat a la seva tasca, aplicant criteris innovadors, competitius, actuals, fiables i eficaços, amb un tracte personalitzat, ràpid en les seves resolucions, ètic i professionals amb el que Narsa aconsegueix una força de treball de gran qualitat que repercuteix com un recurs eficaç per la gestió dels nostres clientes.

Tots aquests reptes s’aconsegueixen seguint unes pautes de treball que el nostre despatx respecta i segueix:
-TRACTE PERSONALITZAT, no a tots es planteja la mateixa problemàtica, per tant el nostre servei ha de ser adequat a cada persona individualment, compartint preocupacions i buscant solucions.
-ACTUALITZACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT, això significa avançar-nos a tots els canvis normatius i realitzar un assessorament correcte per evitar problemes futurs.
-QUALITAT EN EL SERVEI
-RAPIDESA A LES RESPOSTES
-ÈTICA PROFESSIONAL, el comportament ètic dins de l’equip i amb els clients són qualitats primordials per el funcionament diari.
-CONFIDENCIALITAT, estem adequats a la Llei de protecció de dades i el personal garanteix el secret professional, entenent que es un deure i una obligació en la nostre professió.

Todos estos retos se consiguen siguiendo unas pautas de trabajo que nuestro despacho respeta y sigue:
-TRATO PERSONALIZADO, no a todos se plantea la misma problemática, por tanto nuestro servicio ha de ser adecuado a cada persona individualmente, compartiendo preocupaciones y buscando soluciones.
-ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE, esto significa adelantarnos a todos los cambios normativos y realizar un asesoramiento correcto para evitar problemas futuros.
-CALIDAD EN EL SERVICIO
-RAPIDEZ EN LAS RESPUESTAS
-ÉTICA PROFESIONAL, el comportamiento ético dentro del equipo y con los clientes son cualidades primordiales para el funcionamiento diario.
-CONFIDENCIALIDAD, estamos adecuados a la Ley de protección de datos y el personal garantiza el secreto profesional, entendiendo que es un deber y una obligación en nuestra profesión.

Posem el nostre total compromís i tots els nostres serveis a disposició
de vostè en l’assumpte encarregat perquè obtingui els millors beneficis.

Truqui’ns i l’informarem de tots els nostres serveis sense cap compromís.

Contacti amb nosaltres

Totes les notícies sobre assessoria i gestoria

  • Funciones de los asesores para despidos

Funcions dels assessors per a acomiadaments

Els assessors per a acomiadaments són clau a qualsevol empresa, ja que els conflictes laborals poden comportar grans problemes i afectar una organització. Aquests incidents, a més de tenir gran impacte en el desenvolupament d'un [...]

  • Los asesores fiscales y sus funciones

Els assessors fiscals i les seves funcions

És molt aconsellable comptar amb l'ajuda dels assessors fiscals, ja que ofereixen el millor suport per a un correcte funcionament i desenvolupament de l'activitat econòmica d'una empresa, autònom o en l’àmbit particular. En si mateix, [...]