El 2020 comença amb canvis en l’àrea fiscal a causa dels nous impostos o a les modificacions en impostos ja existents.

El mes de desembre passat es van establir els canvis previstos per a modificar els impostos a Catalunya amb les novetats que implica en l’àrea fiscal. Aquests canvis es preveu que s’aprovaran al març, però tindran efecte retroactiu des de l’1 de gener.

Els principals canvis de l’àrea fiscal en tema d’impostos seran:

  • Augment de l’IRPF per a les rendes més altes i rebaixes de la pressió fiscal per a les rendes més baixes.
  • En l’Impost de successions s’introdueixen multiplicadors que afectessin a tots aquells familiars directes amb un patrimoni superior a 500.000 euros que afectarà el patrimoni que rebin del mort.
  • Es produirà un augment en la taxa turística a Barcelona.
  • Augment de l’impost als pisos buits, només per a grans propietaris o fons d’inversió.
  • L’impost a les begudes ensucrades s’arrodonirà a l’alça.

 

En l’àrea fiscal, en el que refereix a vehicles i mobilitat:

  • En 2020 entra en vigor l’impost a vehicles contaminants i s’aplicarà una taxa als vehicles que contaminin més, que augmentarà en funció de les seves emissions.
  • Les tarifes de transport sofriran un augment després d’estar tot el 2019 congelades i també es crearan noves targetes per a famílies que es diuen T-Familiar.

Dins de l’àrea fiscal s’han creat impostos nous que afectaran la producció d’energia elèctrica, també al seu magatzematge i transformació. I sense deixar el tema energètic també s’aplicarà un impost a l’impacte mediambiental dels pals elèctrics i també de les antenes.

La tarifa de l’aigua es produirà una rebaixa del 4.95% en la factura en l’àrea metropolitana de Barcelona que també afectarà altres 23 municipis de la província de Barcelona.

Per a acabar amb les novetats més destacades de l’àrea fiscal de 2020, l’1 de gener va acabar la concessió de l’autopista entre Tarragona i Alacant i en aquest tram ja no es pagaran peatges, pel que respecta a la resta d’autopistes de la Generalitat mantindran els preus de 2019.