Narsa, la seva assessoria de confiança per a assumptes jurídics

L’assessorament jurídic que necessita

NARSA ofereix als seus clients (empreses i particulars) un servei d’assessorament jurídic (1a consulta concertada gratuïta) en les àrees de: laboral i de Seguretat Social, econòmic, mercantil, civil, família, etc. donant resposta a quantes qüestions es puguin formular pel client en el desenvolupament normal de la relació laboral, fiscal, mercantil, etc., aportant per a això solucions que persegueixen resoldre qüestions presents i aquelles que puguin plantejar-se en el futur.

L’assessorament es presta en el nostre despatx, per via correu electrònic o consulta telefònica, si bé el canal habitual és el primer d’ells, i s’estén a totes aquelles qüestions jurídiques del dia a dia que puguin produir-se, com ara:

L’assessorament jurídic que necessita

NARSA ofereix als seus clients (empreses i particulars) un servei d’assessorament jurídic (1a consulta concertada gratuïta) en les àrees de: laboral i de Seguretat Social, econòmic, mercantil, civil, família, etc. donant resposta a quantes qüestions es puguin formular pel client en el desenvolupament normal de la relació laboral, fiscal, mercantil, etc., aportant per a això solucions que persegueixen resoldre qüestions presents i aquelles que puguin plantejar-se en el futur.

L’assessorament es presta en el nostre despatx, per via correu electrònic o consulta telefònica, si bé el canal habitual és el primer d’ells, i s’estén a totes aquelles qüestions jurídiques del dia a dia que puguin produir-se, com ara:

Assessorament i gestions jurídiques

per a la seva empresa

Des de:

50€/Mes

SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Acomiadament disciplinari (improcedent o nul).
 • Acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
 • Acomiadaments col·lectius (ERE).
 • Reclamació de sancions.
 • Reclamació de quantitat per impagament de salari, diferències salarials, hores extraordinàries, etc.
 • Denúncies davant la Inspecció de Treball.
 • Modificació de les condicions de treball.
 • Estudi i càlcul de la futura pensió.
 • Reclamació de pensió d’incapacitat, jubilació, viduïtat, orfandat, etc.

Assessorament i gestions jurídiques

per a la seva empresa

Des de:

50€/Mes

SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Acomiadament disciplinari (improcedent o nul).
 • Acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
 • Acomiadaments col·lectius (ERE).
 • Reclamació de sancions.
 • Reclamació de quantitat per impagament de salari, diferències salarials, hores extraordinàries, etc.
 • Denúncies davant la Inspecció de Treball.
 • Modificació de les condicions de treball.
 • Estudi i càlcul de la futura pensió.
 • Reclamació de pensió d’incapacitat, jubilació, viduïtat, orfandat, etc.

Solucionem tots els seus dubtes a nivell jurídic i afrontem

totes les qüestions obertes actualment.

Cridi’ns i l’informarem de tots els nostres serveis sense cap compromís.

Contacti amb nosaltres

Totes les notícies sobre assessoria i gestoria jurídica