Narsa, la seva assessoria de confiança per a assumptes jurídics

L’assessorament jurídic que necessita

NARSA ofereix als seus clients (empreses i particulars) un servei d’assessorament jurídic (1a consulta concertada gratuïta) en les àrees de: laboral i de Seguretat Social, econòmic, mercantil, civil, família, etc. donant resposta a quantes qüestions es puguin formular pel client en el desenvolupament normal de la relació laboral, fiscal, mercantil, etc., aportant per a això solucions que persegueixen resoldre qüestions presents i aquelles que puguin plantejar-se en el futur.

L’assessorament es presta en el nostre despatx, per via correu electrònic o consulta telefònica, si bé el canal habitual és el primer d’ells, i s’estén a totes aquelles qüestions jurídiques del dia a dia que puguin produir-se, com ara:

L’assessorament jurídic que necessita

NARSA ofereix als seus clients (empreses i particulars) un servei d’assessorament jurídic (1a consulta concertada gratuïta) en les àrees de: laboral i de Seguretat Social, econòmic, mercantil, civil, família, etc. donant resposta a quantes qüestions es puguin formular pel client en el desenvolupament normal de la relació laboral, fiscal, mercantil, etc., aportant per a això solucions que persegueixen resoldre qüestions presents i aquelles que puguin plantejar-se en el futur.

L’assessorament es presta en el nostre despatx, per via correu electrònic o consulta telefònica, si bé el canal habitual és el primer d’ells, i s’estén a totes aquelles qüestions jurídiques del dia a dia que puguin produir-se, com ara:

Assessorament i gestions jurídiques

per a la seva empresa

Des de:

50€/Mes

SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Acomiadament disciplinari (improcedent o nul).
 • Acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
 • Acomiadaments col·lectius (ERE).
 • Reclamació de sancions.
 • Reclamació de quantitat per impagament de salari, diferències salarials, hores extraordinàries, etc.
 • Denúncies davant la Inspecció de Treball.
 • Modificació de les condicions de treball.
 • Estudi i càlcul de la futura pensió.
 • Reclamació de pensió d’incapacitat, jubilació, viduïtat, orfandat, etc.

Assessorament i gestions jurídiques

per a la seva empresa

Des de:

50€/Mes

SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Acomiadament disciplinari (improcedent o nul).
 • Acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
 • Acomiadaments col·lectius (ERE).
 • Reclamació de sancions.
 • Reclamació de quantitat per impagament de salari, diferències salarials, hores extraordinàries, etc.
 • Denúncies davant la Inspecció de Treball.
 • Modificació de les condicions de treball.
 • Estudi i càlcul de la futura pensió.
 • Reclamació de pensió d’incapacitat, jubilació, viduïtat, orfandat, etc.

Solucionem tots els seus dubtes a nivell jurídic i afrontem

totes les qüestions obertes actualment.

Cridi’ns i l’informarem de tots els nostres serveis sense cap compromís.

Contacti amb nosaltres

Totes les notícies sobre assessoria i gestoria jurídica

 • Principales funciones de un gestor fiscal

Principals funcions d’un gestor fiscal

La figura del gestor fiscal és de vital importància dins d'una empresa, ja que destaca el gran suport que ofereix. És un professional que gestiona les obligacions tributàries davant l'administració amb l'objectiu de complir la [...]

 • ¿Cuándo acudir a una gestoría jurídica?

Quan acudir a una gestoria jurídica?

Una gestoria jurídica ofereix el suport necessari legal i jurídic perquè tant particulars, autònoms com a empreses no tinguin cap problema i, en cas d'existir, poder solucionar-lo de la manera més eficaç i ràpida possible. [...]