Narsa, la seva assessoria i gestoria de confiança en matèria laboral

Narsa, la seva assessoria i gestoria de confiança en matèria laboral

Confiança, seguretat i eficiència al seu abast

Durant els seus més de 20 anys de trajectòria professional NARSA, pretén oferir als seus clients un suport d’alt valor afegit en la gestió de Recursos Humans i l’àmbit de personal de l’empresa, conscient de la importància que revesteixen les diverses àrees que componen els recursos humans en elles, ja que al cap i a la fi, l’empresa no és una altra cosa que l’ordenació de recursos humans i materials a la consecució d’un fi.

Confiança, seguretat i eficiència al seu abast

Durant els seus més de 20 anys de trajectòria professional NARSA, pretén oferir als seus clients un suport d’alt valor afegit en la gestió de Recursos Humans i l’àmbit de personal de l’empresa, conscient de la importància que revesteixen les diverses àrees que componen els recursos humans en elles, ja que al cap i a la fi, l’empresa no és una altra cosa que l’ordenació de recursos humans i materials a la consecució d’un fi.

Assessorament i gestions laborals

per a la seva empresa

Des de:

45€/Mes

SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Confecció de nòmines i butlletins de la Seguretat Social (presentació dels RLC i RNT a través del Sistema Xarxa de la Seg. Social).
 • Documents d’alta i baixa dels treballadors (igualment a través del Sistema Red), inclosos contractes, pròrroga, cartes d’avis de finalització de contracte, propostes de quitança, quitances, certificats d’empresa…
 • Confecció de les Declaracions i Liquidacions periòdiques i anuals de retencions dels treballadors.
 • Control i avís de la vigència dels contractes en vigor de cada moment.
 • Acomiadaments, Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Assessorament dels tipus de contractes més convenients per a cada cas en concret.
 • Presentació de tota la documentació que es tramita davant les oficines Públiques pertinents: Hisenda, SEPE, Seguridad Social,
 • Assessorament respecte a qualsevol incidència que pugui haver-hi amb els empleats, així com amb els Organismes Públics amb els quals habitualment es treballa: SEPE, SEGURETAT SOCIAL, MINISTERI DE TREBALL, HISENDA,
 • Tramitació de prestacions i pensions de desocupació, jubilació, prestacions de viduïtat, orfandat, invalidesa, etc.
 • Presentació y registre davant la TGSS d’altes de Règims especials (empleats de llar, autònoms, etc.).
 • Preparació i recopilació de documentació per a confeccionar auditoria laboral.

Assessorament i gestions laborals

per a la seva empresa

Des de:

45€/Mes

SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Confecció de nòmines i butlletins de la Seguretat Social (presentació dels RLC i RNT a través del Sistema Xarxa de la Seg. Social).
 • Documents d’alta i baixa dels treballadors (igualment a través del Sistema Red), inclosos contractes, pròrroga, cartes d’avis de finalització de contracte, propostes de quitança, quitances, certificats d’empresa…
 • Confecció de les Declaracions i Liquidacions periòdiques i anuals de retencions dels treballadors.
 • Control i avís de la vigència dels contractes en vigor de cada moment.
 • Acomiadaments, Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Assessorament dels tipus de contractes més convenients per a cada cas en concret.
 • Presentació de tota la documentació que es tramita davant les oficines Públiques pertinents: Hisenda, SEPE, Seguridad Social,
 • Assessorament respecte a qualsevol incidència que pugui haver-hi amb els empleats, així com amb els Organismes Públics amb els quals habitualment es treballa: SEPE, SEGURETAT SOCIAL, MINISTERI DE TREBALL, HISENDA,
 • Tramitació de prestacions i pensions de desocupació, jubilació, prestacions de viduïtat, orfandat, invalidesa, etc.
 • Presentació y registre davant la TGSS d’altes de Règims especials (empleats de llar, autònoms, etc.).
 • Preparació i recopilació de documentació per a confeccionar auditoria laboral.

Ens encarreguem de les tasques de recursos humans perquè

vostès puguin gaudir realment del seu treball.

Cridi’ns i l’informarem de tots els nostres serveis sense cap compromís.

Contacti amb nosaltres

Totes les notícies sobre assessoria i gestoria laboral

 • Principales funciones de un gestor fiscal

Principals funcions d’un gestor fiscal

La figura del gestor fiscal és de vital importància dins d'una empresa, ja que destaca el gran suport que ofereix. És un professional que gestiona les obligacions tributàries davant l'administració amb l'objectiu de complir la [...]

 • ¿Cuándo acudir a una gestoría jurídica?

Quan acudir a una gestoria jurídica?

Una gestoria jurídica ofereix el suport necessari legal i jurídic perquè tant particulars, autònoms com a empreses no tinguin cap problema i, en cas d'existir, poder solucionar-lo de la manera més eficaç i ràpida possible. [...]