Narsa, la seva assessoria i gestoria de confiança en matèria laboral

Narsa, la seva assessoria i gestoria de confiança en matèria laboral

Confiança, seguretat i eficiència al seu abast

Durant els seus més de 20 anys de trajectòria professional NARSA, pretén oferir als seus clients un suport d’alt valor afegit en la gestió de Recursos Humans i l’àmbit de personal de l’empresa, conscient de la importància que revesteixen les diverses àrees que componen els recursos humans en elles, ja que al cap i a la fi, l’empresa no és una altra cosa que l’ordenació de recursos humans i materials a la consecució d’un fi.

Confiança, seguretat i eficiència al seu abast

Durant els seus més de 20 anys de trajectòria professional NARSA, pretén oferir als seus clients un suport d’alt valor afegit en la gestió de Recursos Humans i l’àmbit de personal de l’empresa, conscient de la importància que revesteixen les diverses àrees que componen els recursos humans en elles, ja que al cap i a la fi, l’empresa no és una altra cosa que l’ordenació de recursos humans i materials a la consecució d’un fi.

Assessorament i gestions laborals

per a la seva empresa

Des de:

45€/Mes

SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Confecció de nòmines i butlletins de la Seguretat Social (presentació dels RLC i RNT a través del Sistema Xarxa de la Seg. Social).
 • Documents d’alta i baixa dels treballadors (igualment a través del Sistema Red), inclosos contractes, pròrroga, cartes d’avis de finalització de contracte, propostes de quitança, quitances, certificats d’empresa…
 • Confecció de les Declaracions i Liquidacions periòdiques i anuals de retencions dels treballadors.
 • Control i avís de la vigència dels contractes en vigor de cada moment.
 • Acomiadaments, Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Assessorament dels tipus de contractes més convenients per a cada cas en concret.
 • Presentació de tota la documentació que es tramita davant les oficines Públiques pertinents: Hisenda, SEPE, Seguridad Social,
 • Assessorament respecte a qualsevol incidència que pugui haver-hi amb els empleats, així com amb els Organismes Públics amb els quals habitualment es treballa: SEPE, SEGURETAT SOCIAL, MINISTERI DE TREBALL, HISENDA,
 • Tramitació de prestacions i pensions de desocupació, jubilació, prestacions de viduïtat, orfandat, invalidesa, etc.
 • Presentació y registre davant la TGSS d’altes de Règims especials (empleats de llar, autònoms, etc.).
 • Preparació i recopilació de documentació per a confeccionar auditoria laboral.

Assessorament i gestions laborals

per a la seva empresa

Des de:

45€/Mes

SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Confecció de nòmines i butlletins de la Seguretat Social (presentació dels RLC i RNT a través del Sistema Xarxa de la Seg. Social).
 • Documents d’alta i baixa dels treballadors (igualment a través del Sistema Red), inclosos contractes, pròrroga, cartes d’avis de finalització de contracte, propostes de quitança, quitances, certificats d’empresa…
 • Confecció de les Declaracions i Liquidacions periòdiques i anuals de retencions dels treballadors.
 • Control i avís de la vigència dels contractes en vigor de cada moment.
 • Acomiadaments, Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Assessorament dels tipus de contractes més convenients per a cada cas en concret.
 • Presentació de tota la documentació que es tramita davant les oficines Públiques pertinents: Hisenda, SEPE, Seguridad Social,
 • Assessorament respecte a qualsevol incidència que pugui haver-hi amb els empleats, així com amb els Organismes Públics amb els quals habitualment es treballa: SEPE, SEGURETAT SOCIAL, MINISTERI DE TREBALL, HISENDA,
 • Tramitació de prestacions i pensions de desocupació, jubilació, prestacions de viduïtat, orfandat, invalidesa, etc.
 • Presentació y registre davant la TGSS d’altes de Règims especials (empleats de llar, autònoms, etc.).
 • Preparació i recopilació de documentació per a confeccionar auditoria laboral.

Ens encarreguem de les tasques de recursos humans perquè

vostès puguin gaudir realment del seu treball.

Cridi’ns i l’informarem de tots els nostres serveis sense cap compromís.

Contacti amb nosaltres

Totes les notícies sobre assessoria i gestoria laboral