Atès que la crisi de la pandèmia mundial del COVID-19 ha provocat que moltes famílies estiguin sofrint conseqüències econòmiques molt greus, s’ha aprovat la posada en marxa d’aquesta nova ajuda. A la gestoria Narsa l’ajudem a tramitar aquesta sol·licitud.

L’Ingrés Mínim Vital és un conjunt de mesures que ha posat el Govern d’Espanya i està dirigit a les famílies en situació d’especial vulnerabilitat.

Amb aquesta ajuda es pretén facilitar l’accés a aquestes famílies vulnerables a oportunitats de formació i ocupació.

S’estima que arribarà a 850.000 llars a Espanya on viuen aproximadament 2,3 milions de persones. Entre 70.000 i 100.000 llars són monoparentals i la meitat del total tenen menors a càrrec.

 

Objectius de l’Ingrés Mínim Vital

Els principals objectius del IMV són:

 • Reduir la taxa de pobresa d’Espanya ja que estem per sobre dels països que ens envolten.
 • Fer més redistributiva l’acció de l’Estat que manca estructuralment del nostre estat del benestar.

Quantitat a percebre

La quantitat varia segons la mena de necessitat entre els 462€ i els 1015€ al mes en funció del nombre de persones que convisquin com a beneficiaris i de les seves característiques.

 

On sol·licitar renda mínima vital?

Es podrà sol·licitar a partir del dia 15 de Juny en la pàgina web de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

 

Documentació necessària

 • DNI del sol·licitant i persones que formen part del cercle de convivència en cas de ciutadans espanyols o de NIE o passaport en el cas de ciutadans estrangers.
 • Registre central de estrangers o autorització de residència per a acreditar la residència legal a Espanya.
 • Certificat d’empadronament on apareguin totes les persones empadronades en el domicili del sol·licitant.
 • Llibre de família o certificat del Registre Civil
 • Sol·licitud d’acceptació de tractament de dades tributàries i de la Direcció General del Cadastre Immobiliari.

 

Qui podrà sol·licitar la Renda Mínima Vital? Quins són els requisits?

 • Complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que s’estableixen per a aquesta ajuda.
 • Tenir entre 23 i 65 anys, tret que es tingui algun menor al seu càrrec.
 • Residència a Espanya durant almenys l’any anterior de sol·licitar l’ajuda i que la residència sigui continuada i ininterrompuda. En el cas de ciutadans estrangers, s’ha de disposar de residència legal al nostre país.
 • Els ciutadans que sol·licitin el IMV i visquin sols, sense integrar-se en una unitat de convivència, ha d’haver estat durant els últims 3 anys de manera independent dels progenitors.