En menys d’un mes arribem a la data límit de la declaració de la Renda i és important tenir el coneixement de les sancions més comunes que Hisenda ens pot aplicar.

A Narsa oferim els nostres serveis de gestoria per a la realització de la declaració de la Renda.

Les principals faltes i sancions amb les quals ens podem trobar són:

 • Obligació de revisar les dades, sobretot la part de domicili fiscal ja que, si es canvia i no s’especifica a Hisenda, la sanció a pagar és de 100€.
 • L’esborrany no vincula el contribuent amb l’Administració. El contribuent té l’obligació de revisar-lo per a afegir i editar dades. Si Hisenda detecta que hi ha dades errònies o incompletes, la sanció és de 150€.
 • El compliment del termini de presentació de la declaració de la Renda és molt important ja que, si s’incompleix, serà necessari pagar un recàrrec que depèn de diversos factors:
  • Si la persona realitza la gestió abans que Hisenda produeixi el requeriment i el resultat surt a pagar, s’haurà de realitzar un recàrrec de:
   • 5% si ja han passat 3 mesos des de la data límit.
   • 10% si passen de 3 a 6 mesos.
   • 15% dels 6 als 12 mesos següents.
   • Un 20% més els interessos de demora si han passat més de 12 mesos.
  • Quan el resultat de l’IRPF és a retornar, la sanció és de 100€.
 • Una vegada que l’Agència Tributària ha notificat a l’usuari la demora, si surt a pagar, haurà d’abonar una multa del 50% fins al 150% de la quantitat corresponent més els interessos. No obstant això, si el resultat és negatiu, s’estableix un recàrrec de 300€.
 • Si s’utilitzen deduccions o bonificacions que no corresponen amb la finalitat de percebre una devolució o reduir l’import a pagar, es considera una infracció greu i la sanció d’Hisenda és del 15% de la quantitat rebuda. Si s’ometen dades importants o s’incorpora informació falsa, la penalització és de 300€.
 • En el cas d’utilitzar factures, justificants o documents falsos per a obtenir més diners en la declaració (més de 3.000€), la sanció oscil·la entre el 50% i el 100% de l’import.
 • Quan s’utilitzin mitjans i formes fraudulentes, es considerarà una falta greu i la multa és del 150% segons prejudici causat a Hisenda.

Si Hisenda descobreix una estafa milionària, la sanció en infraccions greus (més de 30.000€) o molt greus (més de 300.000€) pot comportar a la pèrdua de subvencions, ajudes públiques i suspensió professional.