Els negocis no són senzills i decidir si una gestoría fiscal per a empreses es farà càrrec de tot el relacionat amb les finances, és una decisió clau a prendre per seguir amb el creixement de la mateixa.

 

És habitual, sobretot a l’iniciar un negoci, o començar a ser emprenedors, creure que un mateix pot fer-se càrrec de la comptabilitat, i això sol ser un error catastròfic.

 

Penseu en els seus primers tancaments de trimestre, IVA, quota d’autònoms, IRPF, nòmines, pagaments a proveïdors, sol·licitud d’ajudes a l’estat … Centenars de detalls financers amb els que habitualment no s’explica, però que consumeixen una importantíssima part de la seva esforç.

 

És en aquest punt on les gestories fiscals per a empreses entren en escena.

 

OPTIMITZI EL SEU TEMPS AMB UNA ASSESSORIA FISCAL PER A EMPRESES

I és que optimitzar temps, emprant en un primer moment un servei d’assessoria fiscal per a empreses, pot suposar un important benefici.

 

Saber exactament en quins punts flaqueja la seva estructura financera, pot ajudar-los a solucionar de forma específica aquests problemes, i de no ser capaços, mitjançant la contractació d’una empresa externa d’assessoria i gestió financera, posar-hi remei.

 

L’eix central d’aquest punt és, sens dubte, l’avaluació en profunditat de la situació de la seva empresa en determinat punt, per abordar els canvis necessaris per a millorar-la.

 

Pensi en les possibilitats, d’una banda, delegar una gran quantitat de treball, que li consumeix temps i recursos, veient-se obligat a tenir en plantilla a un contable, un gestor o un petit departament de recursos humans.

 

D’altra banda, la qüestió de si realment estava fent de forma correcta les coses, i amb això volem dir que podía estar infringint la normativa (de forma involuntària), o no demanant subvencions que li pertoquen, a les que poden acollir-se.

 

LA FIGURA DEL GESTOR FISCAL

En ocasions, contractar una empresa externa de comptabilitat, pot semblar excessiu i per això, poden començar fent-se amb els serveis d’un gestor fiscal extern.

 

La figura del gestor fiscal, sol ser la d’una persona autònoma, que es farà càrrec en exclusiva de la seva empresa, i vetllarà per la seva cartera, ja que serà la que tingui assignada.

 

La gestoría fiscal per a empreses estarà sempre disponible per a vostè, i es farà càrrec de tot el relacionat amb les finances i la gestió d’impostos, ajudes, etc.

 

Contractar un gestor fiscal pot fer que avaluï si en un futur, voldrà contractar una empresa externa, perquè, ja de forma definitiva, treballin pel bon funcionament de la seva empresa.